Ο Συνήγορος του Πολίτη για το κόστος στέγασης των γραφείων του

Ο Συνήγορος του Πολίτη για το κόστος στέγασης των γραφείων του

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει εγγράφως και επανειλημμένα, ήδη από τις αρχές του 2010, από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών την ενεργοποίηση των διαδικασιών για τη μείωση του καταβαλλομένου μισθώματος (προς τρεις συνολικά ιδιοκτήτες- εκμισθωτές) των γραφείων του. Τελικά, αυτό επιτεύχθηκε με τη σύναψη «τροποποιητικών συμβάσεων μίσθωσης», μειώνοντας τα καταβαλλόμενα μισθώματα κατά 28% για δύο από τους τρεις εκμισθωτές και 20% για τον τρίτο.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή