Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού

Η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων (ΥΕΕΠ) προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για το υποέργο "Προμήθεια εξοπλισμού" στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές». Το υποέργο, προϋπολογισμού €24.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (ΕΣΠΑ) κατά 80%. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Βουλής εδώ.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή