Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμέλεια κειμένου της ετήσιας έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης 2019 της Αρχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιμέλεια κειμένου της ετήσιας έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης 2019 της Αρχής

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της επιμέλειας κειμένου της ετήσιας έκθεσης Ίσης Μεταχείρισης 2019 της Αρχής, 30.000 λέξεων περίπου.
 
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 20 ημερών από την παράδοση του τελικού κειμένου της έκθεσης.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή