Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης - Ετήσια Ειδική Έκθεση 2018

Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης - Ετήσια Ειδική Έκθεση 2018

Την Ετήσια Ειδική Έκθεση 2018 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Συνήγορος του Πολίτη με την ειδική αρμοδιότητά του ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης βάσει του ν. 4228/2014 με τον οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT).

Η ειδική αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής αφορά την τακτική εξέταση της μεταχείρισης των προσώπων που στερούνται την ελευθερία τους καθώς και τη διατύπωση αντίστοιχων συστάσεων βελτίωσης. Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος καταγράφει τις διαπιστώσεις του, επισημαίνει ελλείψεις, στρεβλώσεις ή δυσλειτουργίες με το κύρος και την τεχνογνωσία του ως αξιόπιστου φορέα ελέγχου των συνθηκών εγκλεισμού και προάσπισης των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Δείτε την Ετήσια Ειδική Έκθεση OPCAT 2018

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή