20 χρόνια Συνήγορος του Πολίτη, 20 χρόνια Ανεξάρτητη Αρχή

20 χρόνια Συνήγορος του Πολίτη, 20 χρόνια Ανεξάρτητη Αρχή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή, γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Μαζί μας γιορτάζουν περισσότεροι από 1.000.000 πολίτες οι οποίοι -σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Συνήγορο του Πολίτη- εξυπηρετήθηκαν από τους ειδικούς επιστήμονες της Ανεξάρτητης Αρχής.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή