Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017

Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017

Το ζήτημα του κράτους δικαίου και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017.

Δείτε την ετήσια έκθεση 2017 στην αντίστοιχη ενότητα

Ξεφυλλίστε την ετήσια έκθεση 2017 ηλεκτρονικά

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή