Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών

Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε εν μέρει αποδεκτές τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση των λατομικών ορυκτών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στις διατάξεις του νόμου 4512/18 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή