Απόσπαση υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα στην Αρχή

Απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α΄10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α΄ 7) και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4443/2016(Α΄232)

Απόσπαση  δεκαέξι (16) υπαλλήλων για άσκηση καθηκόντων ειδικού επιστήμονα της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.3094/2003 (Α΄10), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4228/2014 (Α΄ 7) και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4443/2016(Α΄232).

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή