Ραδιοφωνικό μήνυμα για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες

Ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για τις υπηρεσίες του Συνηγόρου του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρωτοβουλίες του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης των διακρίσεων κατά ομάδων ευάλωτων στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό» δημιούργησε κοινωνικό ραδιοφωνικό μήνυμα, το οποίο θα μεταδίδεται το διάστημα από 20 Ιουνίου 2016 έως 20 Ιουλίου 2016 από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής και τοπικής εμβέλειας της χώρας.
Το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δράση, χρηματοδοτήθηκε από τον Ε.Ο.Χ. (Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου EEA–GRANTS 2009-2014).
 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή