Καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Συνηγόρου του Πολίτη

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.: Φ.161/47571/18-12-2015 - ΑΔΑ:6ΡΖΙΙΜ0-Η0Ο απόφασης του Αναπληρωτή Συνηγόρου του Πολίτη

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.: Φ.161/47571/18-12-2015 - ΑΔΑ:6ΡΖΙΙΜ0-Η0Ο απόφασης του Αναπληρωτή Συνηγόρου του Πολίτη περί καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή