Διευκρινίσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη χορήγηση αδειών στους κρατουμένους

Διευκρινίσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τη χορήγηση αδειών στους κρατουμένους

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο Συνήγορος του Πολίτη διευκρινίζει ότι μετά από αναφορά του δικηγόρου του Χριστόδουλου Ξηρού, το 2010,  η Ανεξάρτητη Αρχή παρενέβη επί της διαδικασίας για την εξέταση του αιτήματός του από το αρμόδιο Συμβούλιο Τακτικών Αδειών, καθώς  δεν υποκαθιστά τα αρμόδια διοικητικά όργανα στην κρίση τους επί της ουσίας. Γενικότερα, για το θεσμό των αδειών ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη προτείνει στην πολιτεία να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια εξειδίκευσης της σχετικής κρίσης του αρμόδιου Συμβουλίου.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή