Θέματα μισθοδοσίας Συνηγόρου του Πολίτη

Θέματα μισθοδοσίας Συνηγόρου του Πολίτη

Επ’ ευκαιρία μιας γενικότερης δημοσιότητας για τα οικονομικά θέματα των Ανεξάρτητων Αρχών, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, είχε εκδώσει ανακοίνωση στις 6-3-2013 για τα οικονομικά στοιχεία της Αρχής. Η δημόσια συζήτηση και πάλι για θέματα ελέγχου μισθοδοσίας συλλήβδην των ανεξάρτητων αρχών, παραγνωρίζει το γεγονός ότι στο Συνήγορο του Πολίτη όλες οι αποδοχές μελών και προσωπικού έχουν υποστεί το σύνολο των μισθολογικών περικοπών και ουδεμία αμοιβή από επιτροπές δεν υφίσταται. 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή