Απαντήσεις για τον Τακτικό Δημόσιο Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 2/2013)

Aπαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις για το έργο"Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας"

Απαντήσεις στις Διευκρινιστικές Ερωτήσεις, που τέθηκαν μέχρι τις 29/10/2013 στο πλαίσιο της Διακήρυξης Τακτικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού  για το Έργο: «Διερεύνηση της αντίληψης των Δημοσίων Υπηρεσιών ως προς το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για θέματα ισότητας των φύλων και μελέτη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας» (Υποέργο 1), της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές» (Αρ. Διακήρυξης 2/2013)

 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή