Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη διαγωνισμού: Υποέργο 4 «Δράσεις Δικτύωσης και Ευαισθητοποίησης» της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές»

 

Αρ. Διακήρυξης 1/2013. Προϋπολογισμός έργου: €32.000,00 (τριάντα δύο χιλιάδες  ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €39.360,00 (τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή