Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 101 έως 120 από 336.

2014

 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Επιστροφές αλλοδαπών - Ειδική έκθεση 2014
  Ο Συνήγορος καλείται να συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους από την ελληνική Πολιτεία. Η αξιοπιστία και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών με σεβασμό της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κοινή επιδίωξη με την ελληνική διοίκηση.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Πρόληψη βασανιστηρίων - Ειδική έκθεση 2014
  Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων, σύμφωνα με την αρμοδιότητά του κατ’ άρθρο δεύτερο Ν. 4228/2014.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Η προαγωγική δράση του Συνηγόρου το 2014 εστιάστηκε στην ανάδειξη των αυξημένων αναγκών που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνικοοικονομική κρίση και στη διεύρυνση των δράσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και έκφρασης γνώμης των παιδιών.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2014 – Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών.
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
  Νομικό πλαίσιο – Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη.

2013

 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2013.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2013.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  O θεσμός του Ombudsman δημιουργήθηκε για να χειριστεί περιφερειακές αστοχίες του πολιτικοδιοικητικού συστήματος και του κράτους δικαίου σε ένα πλαίσιο ομαλής λειτουργίας και σε περιβάλλον σχετικής σταθερότητας. Σήμερα, οι όροι αυτοί έχουν διαταραχθεί. Παρατηρείται μια ευρεία αμφισβήτηση της διοίκησης και της δυνατότητας του κράτους να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών στις νέες συνθήκες. Το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει άρδην καθημερινά και καμιά αλλαγή δεν είναι η τελευταία. Σε περιβάλλον κρίσης, εξαετούς οικονομικής ύφεσης και παρατεταμένης λιτότητας, το κράτος δοκιμάζεται σε όλες του τις εκφάνσεις. Το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται, η προστασία των δικαιωμάτων εμφανίζεται ως πολυτέλεια και οι επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας προκαλούν ανησυχία. Σχετικές επισημάνσεις έχουν διατυπωθεί και στις ετήσιες εκθέσεις από το 2010 και μετά. Αξίζει όμως να προβληματίσουν ορισμένες επιπλέον διαστάσεις. Η συμπλήρωση 15 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής (1998-2013) έδωσε μια περαιτέρω ευκαιρία για σφαιρικό προβληματισμό, για συγκρίσεις με παλαιότερες εποχές και έθεσε νέα ερωτήματα.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Πρωτοφανής αριθμός αναφορών: Οι 14.738 αναφορές πολιτών που κατατέθηκαν στον Συνήγορο τη χρονιά που πέρασε αποτελούν αριθμό-ρεκόρ από το ξεκίνημα της λειτουργίας του θεσμού. Γενικότερα οι αναφορές παρουσιάζουν εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης τα δύο τελευταία χρόνια (26% περίπου σε σχέση το 2012, και 38% συγκριτικά με το 2011). Η αυξητική τάση είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουν οι πολίτες τον θεσμό του Συνηγόρου αλλά φαίνεται επίσης να τελεί σε ευθεία αναλογία με τα εντεινόμενα προβλήματα διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης από τον κρατικό μηχανισμό.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Εργασία
  Η αύξηση της ανεργίας και η δραστική μείωση των εισοδημάτων ανέδειξαν τον καθοριστικό, αντισταθμιστικό ρόλο της πολιτικής κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης. Ωστόσο, η δημοσιονομική στενότητα σε συνδυασμό με εγγενείς δομικές αντιστάσεις της διοίκησης, υπονομεύουν τις δυνατότητες ανταπόκρισής της στην κοινωνική της αποστολή.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Περιβάλλον και ανάπτυξη
  Η αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων που κυριαρχούν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Η περιβαλλοντική παράμετρος διαδραματίζει πλέον περιθωριακό ρόλο και το κράτος την αντιμετωπίζει είτε ως εμπόδιο στην ανάπτυξη είτε ως εισπρακτική ευκαιρία για το δημόσιο ταμείο.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών
  Στο πεδίο των αμοιβαίων υποχρεώσεων κράτους-πολιτών ο Συνήγορος υπογράμμισε την αναγκαιότητα εξισορρόπησης του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των πολιτών. Η τήρηση της νομιμότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης είναι μεν δεσμευτική, πρέπει όμως να συνοδεύεται από επιείκεια.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Το πρόσωπο και το κράτος
  Το νομικό πλαίσιο και η διοικητική πρακτική που αφορούν την προσωπική κατάσταση των ανθρώπων, ιδίως δε τα πολιτικά τους δικαιώματα και την ελευθερία κίνησης ή εγκατάστασης, χαρακτηρίζονται πάντοτε από ιδιαίτερη κρισιμότητα καθώς από την προσωπική κατάσταση εξαρτάται η απόλαυση μιας σειράς άλλων δικαιωμάτων.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική αλληλεγγύη
  Το επίπεδο λειτουργίας των θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί τον πλέον εύγλωττο δείκτη της οικονομικής κρίσης, καθώς προσκρούει στην ταμειακή αδυναμία των κρατικών φορέων και υφίσταται τις συνέπειες ραγδαίων οργανωτικών μεταβολών, αδράνειας ως προς τη ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων και αδυναμίας επίδειξης διαλλακτικού πνεύματος σε υποθέσεις με οικονομικό κόστος.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Οικογένεια και σχολείο
  Κατά το έτος 2013, ο Συνήγορος κλήθηκε να διαχειριστεί προς το συμφέρον των ανηλίκων τις επιπτώσεις του κλονισμού της οικογένειας τόσο στους κόλπους της όσο και στο σχολικό περιβάλλον, όπου αναπόφευκτα μεταφέρονται συχνά οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Παθογένειες της διοικητικής δράσης
  Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης εξακολουθεί να υπονομεύεται από την πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, την πολυνομία, την ελλιπή συνεργασία μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Καταπολέμηση των διακρίσεων - Ειδική έκθεση 2013
  Η έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την κατά τον Ν. 3304/2005 αρμοδιότητά του.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2013
  Παρά τη ρητή υποχρέωση εφαρμογής των επιταγών του ευρωπαϊκού δικαίου, η ελληνική νομοθεσία υιοθετεί ρυθμίσεις για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών με σημαντική συνήθως καθυστέρηση. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ρύθμιση του υπαλληλικού κώδικα που προέβλεπε ότι η χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνων στους άνδρες μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, προϋπέθετε να εργάζεται η σύζυγος ή να είναι για κάποιον λόγο ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού. Παρόμοια προϋπόθεση δεν ίσχυε για τις μητέρες. Η ανωτέρω ρύθμιση καταργήθηκε στο δημόσιο τομέα με το άρθρο 6 του νόμου 4210/2013, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άρση της διάκρισης. Ωστόσο, η διάκριση αυτή ακόμη διατηρείται στον ιδιωτικό τομέα.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Ο Συνήγορος συμπλήρωσε φέτος δέκα χρόνια από την ανάθεση της ειδικής αποστολής του για προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών ομόλογων θεσμών. Βάσει αυτής της αρμοδιότητας, ερευνά παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες με στόχο την εμπέδωση και έμπρακτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις - Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών.

Αποτελέσματα 101 έως 120 από 336.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή