Συνάντηση εργασίας στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Συνάντηση εργασίας στον Συνήγορο του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2009, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευνομία, αντιπροσωπεία του Συνηγόρου του Πολίτη, με επικεφαλής την κα. Χρύσα Χατζή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη στον κύκλο «Ποιότητα ζωής», αποτελούμενη από τους Αγγελική Μποσδογιάννη και Νίκο Βίττη, ειδικούς επιστήμονες στον Κύκλο αυτό, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Συνήγορο του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η αντιπροσωπεία, συνάντησε στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 25 Φεβρουαρίου 2009 στελέχη του κεντρικού και στις 26 Φεβρουαρίου 2009 στελέχη των περιφερειακών γραφείων του Συνηγόρου. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσθηκαν πρακτικές χειρισμού υποθέσεων για περιβαλλοντικά θέματα.

Σκοπός της παρουσίασης της αντιπροσωπείας του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν η ενημέρωση στον χειρισμό υποθέσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η αξιοποίηση της γνώσης και εμπειρίας του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα περιβαλλοντικής σημασίας και μακροπρόθεσμα η καταγραφή των προβλημάτων κακοδιοίκησης με επιπτώσεις στην ποιότητα του περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση της ελληνικής αντιπροσωπείας επικεντρώθηκε στα εξής θέματα: 

  • γενική παρουσίαση του Κύκλου Ποιότητας Ζωής, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες και πρακτικές και τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τον χειρισμό των υποθέσεων,
  • αναφορά σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, αυθαίρετες κατασκευές και/ή δραστηριότητες σε προστατευόμενες περιοχές, ρύπανση από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, διαχείριση απορριμμάτων, πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση.
  • περιβαλλοντική νομοθεσία, κοινοτικό πλαίσιο και χειρισμός αναφορών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, διασφάλισης καλής ποιότητας πόσιμου ύδατος, διαχείρισης υγρών αποβλήτων και διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή