Τον Μάιο εκδόθηκε στην τουρκική γλώσσα ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη της Ελλάδας.

Τον Μάιο εκδόθηκε στην τουρκική γλώσσα ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη της Ελλάδας. (clone)

Τον Μάιο επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευνομία», εκδόθηκε στην τουρκική γλώσσα ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δραστηριότητα του Συνηγόρου του Πολίτη της Ελλάδας.

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή