ΕΚΘEΣΗ ΣτΠ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΙΣΟΔΟΥ

Έγγραφο: ΕΚΘEΣΗ ΣτΠ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Περιγραφή

Το εν λόγω νομοσχέδιο αποβλέπει σε σημαντικό βαθμό στηστηματοποίηση, βελτίωση και ολοκλήρωση του υφισταμένου νομικού πλαισίου γεγονός που οπωσδήποτε συντείνει στην άμβλυνση των σοβαρών προβλημάτων στην οποία προσέκρουσε η εφαρμογή των ισχυουσών μέχρι σήμερα διατάξεων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή