Επέκταση του ορίου ηλικίας για την ασφάλιση τέκνων ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου λόγω σπουδών

Επέκταση του ορίου ηλικίας για την ασφάλιση τέκνων ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου λόγω σπουδών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την επέκταση του ορίου ηλικίας στο 26ο έτος ηλικίας για την ασφάλιση των τέκνων ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου που σπουδάζουν, όπως ισχύει αντιστοίχως για τα σπουδάζοντα τέκνα των ασφαλισμένων που υπάγονται σε ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή