Διερεύνηση Καταγγελιών Ασθενών - Πειθαρχική Ευθύνη Ιατρών

Πόρισμα: Διερεύνηση Καταγγελιών Ασθενών - Πειθαρχική Ευθύνη Ιατρών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διεξήγαγε έρευνα κατόπιν υποβολής αναφορών σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των νοσοκομείων του ΕΣΥ (διερεύνηση καταγγελιών ασθενών - πειθαρχικός έλεγχος ιατρών) καθώς και της πειθαρχικής διαδικασίας των Ιατρικών Συλλόγων. Στο εν λόγω πόρισμα παρατίθεται μια σειρά γενικών και ειδικών διαπιστώσεων όπως πχ η αδικαιολόγητη καθυστέρηση της πειθαρχικής διαδικασίας με αποτέλεσμα να επέλθει η παραγραφή, ανακολουθία μεταξύ πειθαρχικών και δικαστικών αποφάσεων, δυσαναλογία μεταξύ πειθαρχικού αδικήματος και επιβληθείσας ποινής.
Με βάση τις επισημάνσεις αυτές, η Αρχή εντόπισε την ανάγκη για επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών ασθενών από τα νοσοκομεία καθώς και για να αναθεώρηση του νομικού πλαισίου και της λειτουργίας των πειθαρχικών διαδικασιών τόσο των ιατρών του ΕΣΥ όσο και των ιδιωτών ιατρών. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε προτάσεις προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των πειθαρχικών και των διοικητικών οργάνων.
Το παρόν πόρισμα κοινοποιείται και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή