Προσμέτρηση του χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης σύνταξης

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Προσμέτρηση του χρόνου επιδοτούμενης ανεργίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης σύνταξης

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε ότι ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση τόσο των γενικών όσο και των ειδικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης γήρατος. Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αφού με το αριθμ. πρωτ. Φ.80000/9546/649/3.5.2012 έγγραφο δόθηκαν νέες οδηγίες προς όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να συνυπολογίζεται ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας και για τη συμπλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων του τίθενται για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή