Παρατείνεται η καταβολή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του επιδόματος τέκνου και σύνταξης λόγω θανάτου του γονιού σε ενήλικους μαθητές

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Παρατείνεται η καταβολή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του επιδόματος τέκνου και σύνταξης λόγω θανάτου του γονιού σε μαθητές που ενηλικιώνονται πριν αποφοιτήσουν από το λύκειο

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπιστώνοντας τις συνέπειες που έχει στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων η διακοπή της προσαύξησης στη σύνταξη ή της σύνταξης λόγω θανάτου, στους μαθητές που ενηλικιώνονταν πριν την αποφοίτησή τους από το Λύκειο, είχε προτείνει την αδιάλειπτη καταβολή της παροχής, εφόσον οι δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση του 18ου έτους τους δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Λύκειο και, σε κάθε δε περίπτωση, εφόσον ακολουθήσει κανονικά η φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αναδρομική χορήγησης της παροχής από την ημέρα της διακοπής της.

Τελικά έγινε, εν μέρει, αποδεκτή η πρόταση του Συνηγόρου, αφού με την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011, προβλέπεται, πλέον, η αναδρομική καταβολή της παροχής, μεταξύ του επομένου της ενηλικίωσης μήνα και του μήνα έναρξης του ακαδημαϊκού έτους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή