Η εφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) .

Πόρισμα: Η εφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) .

Περιγραφή

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 38 του νόμου 3863/2010 και άρθρο 11 του νόμου 3865/2010), οι συντάξεις άνω των 1400 € ομαδοποιούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος των μεικτών συντάξιμων αποδοχών. Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες παρακρατείται μηνιαία η ΕΑΣ, που υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της συντάξεως βάσει σαφώς προσδιορισθέντων ποσοστών, που βαίνουν αυξανόμενα ανάλογα με την κατηγορία. Τούτο έχει ως συνέπεια, ορισμένοι συνταξιούχοι που, βάσει του κανονισμού της συντάξεως, δικαιούνται μεγαλύτερης μηνιαίας σύνταξης έναντι άλλων, μετά από την παρακράτηση να λαμβάνουν τελικά μικρότερο ποσόν καθαρών συντάξιμων αποδοχών. Η Αρχή προτείνει να αρθούν οι αδικίες που προκύπτουν στις συντάξιμες αποδοχές μετά από την παρακράτηση της εισφοράς και να θεσπιστεί ένα σύστημα προοδευτικής αναλογικής παρακράτησης, έχοντας υπ' όψιν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή