Ο συμψηφισμός οφειλών μέσω κρατήσεων από συντάξεις δεν πρέπει να εξουθενώνει τους συνταξιούχους

Ο συμψηφισμός οφειλών μέσω κρατήσεων από συντάξεις δεν πρέπει να εξουθενώνει τους συνταξιούχους

Περιγραφή

Ο Συνήγορος έχει προτείνει να μην υπόκεινται οι κοινωνικές παροχές σε συμψηφισμό για αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές τέτοιο που να οδηγεί στη μείωσή τους κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Eurostat. Στη βάση αυτή, ο Συνήγορος πρότεινε να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες προσαρμογές των ηλεκτρονικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τον ΟΑΕΕ ώστε οι τελευταίες να επιτρέπουν τον συμψηφισμό σε χαμηλότερες δόσεις από το 1/4 του ακαθάριστου ποσού της σύνταξης. Οι προτάσεις δεν έγιναν αποδεκτές.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή