Λειτουργία του τ. Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλήλων Μετάλλου

Πόρισμα: Λειτουργία του τ. Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλήλων Μετάλλου

Περιγραφή

Το πόρισμα αυτό συντάχθηκε κατόπιν υποβολής μεγάλου αριθμού αναφορών που κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη και αφορούσαν φαινόμενα κακοδιοίκησης στο Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (Ε.Τ.Ε.Μ.). Το μεγαλύτερο μέρος των αναφορών σχετιζόταν με καθυστέρηση για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Επιπλέον, με το πόρισμα επιχειρείται η αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθετικής αλλαγής με το ν. 2676/99. Ο κλάδος σύνταξης του ΕΤΕΜ, συγχωνεύεται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, που λειτουργεί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και το Ε.Τ.Ε.Μ. μετονομάζεται σε Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.).
Το συγκεκριμένο πόρισμα συντάχθηκε όταν σύμφωνα με το νέο νόμο, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση όλων των εκκρεμών υποθέσεων του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. και έχει στον (α) να συμβάλει με τις διαπιστώσεις - προτάσεις του στην άρση της παθογένειας που εμφάνισε το ταμείο και κληροδότησε στο τοπικό υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Πειραιά και κατ' επέκταση στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., (β) να επιστήσει την προσοχή των αρμοδίων στο παρατεινόμενο πρόβλημα κακοδιοίκησης του υποκαταστήματος που οφείλεται κυρίως στη διατήρηση του ίδιου ανθρώπινου δυναμικού, στην κληρονομιά του αρχείου και σε άλλες δομικές δυσλειτουργίες και που δεν αναιρείται από μεμονωμένες ατομικές πρωτοβουλίες, και (γ) αποσκοπεί στην προβολή του ολοένα εντονότερα διαφαινόμενου κινδύνου επανάληψης παρόμοιων φαινομένων καθυστέρησης σε σχέση με αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μετά τη συγχώνευση του τ. Ε.Τ.Ε.Μ. στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή