Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ψυχικά ασθενούς, ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

Δικαίωμα συνταξιοδότησης ψυχικά ασθενούς ασφαλισμένου στο ΤΑΠ-ΔΕΗ

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε την αναφορά ψυχικά πάσχοντος ασφαλισμένου, με ποσοστό αναπηρίας 67%, ο οποίος -μέσω του αδελφού και δικαστικού συμπαραστάτη του- διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψη αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ –ΤΑΠ-ΔΕΗ απέρριψε την αίτηση, παρόλο που ο ασφαλισμένος είχε συγκεντρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις 10ετούς ασφάλισης στο Ταμείο, επειδή είχε αποχωρήσει από την εργασία του λόγω προσωρινής ανικανότητας και η ΔΕΗ ΑΕ δεν είχε λύσει τη σύμβαση εργασίας λόγω μόνιμης ανικανότητας, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 8, παρ. 1, εδ. ε και 28, παρ. 3, του Ν. 4491/1966. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι η υπηρεσία όφειλε να παραπέμψει αυτεπαγγέλτως τον ψυχικά πάσχοντα προς νέα ιατρική εξέταση για την οριστικοποίηση της αναπηρίας του και ζήτησε την παραπομπή του στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, για να διαπιστωθεί εάν μετά την προσωρινή αποχώρηση του από την υπηρεσία ανέκτησε ποτέ την ικανότητα προς εργασία. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη και τη νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής του ΚΕΠΑ, το ΤΑΠ-ΔΕΗ χορήγησε σύνταξη λόγω αναπηρίας στον ψυχικά πάσχοντα ασφαλισμένο του.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή