Χορήγηση προσαύξησης σύνταξης, λόγω οικογενειακών βαρών, σε συνταξιούχο του ΙΚΑ, που έχει την επιμέλεια της εγγονής του.

Πόρισμα: Χορήγηση προσαύξησης σύνταξης, λόγω οικογενειακών βαρών, σε συνταξιούχο του ΙΚΑ, που έχει την επιμέλεια της εγγονής του.

Περιγραφή

Πρόβλημα ερμηνείας των διατάξεων του άρθρου 29 παρ.3 του Α.Ν. 1846/1951 (όπως ισχύει σήμερα) για την καταβολή του επιδόματος τέκνου σε συνταξιούχο, ο οποίος δεν είναι φυσικός ή θετός γονέας, αλλά ασκεί την επιμέλεια ανηλίκου, ως παππούς αυτού, μετά από δικαστική απόφαση.
Το ΙΚΑ δεν χορηγεί το επίδομα θεωρώντας ότι το δικαιούνται οι γονείς ή ο γονέας και όχι ο τρίτος που ασκεί την επιμέλεια.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστηρίζει ότι μία αυστηρή και περιοριστική ερμηνεία , που αναγνωρίζει ως αποκλειστικούς δικαιούχους τους γονείς, φυσικούς ή θετούς, ακυρώνει, στην πράξη, το σκοπό των οικογενειακών επιδομάτων, που είναι η αντιμετώπιση των πραγματικών βαρών της ανατροφής των παιδιών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή