Παράταση της συνταξιοδότησης μαθητών που ενηλικιώνονται πριν την αποφοίτησή τους

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Παράταση της συνταξιοδότησης μαθητών που ενηλικιώνονται πριν την αποφοίτησή τους

Περιγραφή

Μαθήτρια της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, της οποίας η συνταξιοδότηση λόγω θανάτου του πατέρα της από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διακόπηκε με τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας της, ζήτησε να παραταθεί η συνταξιοδότηση μέχρι την αποφοίτησή της από τη Μέση Εκπαίδευση. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρνήθηκε και διαβεβαίωσε τη μαθήτρια ότι η σύνταξη θα της επαναχορηγηθεί, εφόσον εισαχθεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι η διακοπή της συνταξιοδότησης με την ενηλικίωση του τέκνου, πριν αυτό ολοκληρώσει την ευδόκιμη φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί ανεπιεική και δογματική εκ μέρους της διοίκησης ερμηνευτική προσέγγιση της εφαρμοστέας διάταξης και αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης. Μετά τη διαμεσολάβηση της Αρχής, η αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας της ενδιαφερομένης, αλλά ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή