Αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας ως συντάξιμης βάσει του αρχικού αιτήματος του πολίτη προς το ΓΛΚ

Αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας ως συντάξιμης βάσει του αρχικού αιτήματος του πολίτη προς το ΓΛΚ

Περιγραφή

Η Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απέρριψε αίτημα πολίτη να υπολογίσει το ποσό που έπρεπε να καταβάλει για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις μισθολογικές αποδοχές που λάμβανε το 1992, που υπέβαλε και την σχετικά αίτηση. Η απόρριψη αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική οικονομική επιβάρυνση του πολίτη, αφού το ποσό θα υπολογιζόταν με βάση τις τρέχουσες αποδοχές του, οι οποίες είναι υψηλότερες από αυτές που ίσχυαν προ εικοσαετίας. Η αρμόδια διεύθυνση έκανε δεκτή την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη και τελικά θα υπολογίσει το ποσό για την αναγνώριση και εξαγορά προϋπηρεσίας του πολίτη βάσει των αποδοχών του το 1992, χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλε την αρχική αίτηση αναγνώρισης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή