Υπολογισμός - αναπροσαρμογή σύνταξης

Όλα | 2019

2019

  • 18/04/2019 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Αναστολή ή περικοπή σύνταξης των άγαμων θυγατέρων
    Δεν πρέπει να αναστέλλεται ή να περιστέλλεται η σύνταξη των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων, εφόσον η προσαύξηση της περιουσίας δεν απορρέει από διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή και δεν υφίσταται περιοδικότητα (δηλ. είναι εφάπαξ) διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή