Συντάξεις

Όλα | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2005 | 2001

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 40.

2018

2017

  • 15/03/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Να μην αναστέλλεται και να μην αφαιρείται αναδρομικά η καταβολή σύνταξης σε δικαιούχους που εκτίουν ποινή
    Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναφοράς συνταξιούχου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε τον προβληματισμό του σχετικά με τη νομιμότητα της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 7 περ. ε ΑΝ 1846/1951, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης σε συνταξιούχους που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των έξι μηνών και ενημερώθηκε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΦΚΑ και κατά την κατάρτιση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του θα υποβληθεί σχέδιο διάταξης για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναστολής καταβολής σύνταξης με ενιαίο τρόπο για τους ασφαλισμένους των επιμέρους ενταχθέντων φορέων, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του Συνηγόρου του Πολίτη.
  • 28/02/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Ο συμψηφισμός οφειλών μέσω κρατήσεων από συντάξεις δεν πρέπει να εξουθενώνει τους συνταξιούχους
    Δεν έγινε αποδεκτή πρόταση του Συνηγόρου για προσαρμογή των ηλεκτρονικών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τον ΟΑΕΕ για να επιτρέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σε χαμηλότερες δόσεις από το 1/4 του ακαθάριστου ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης, ώστε αυτή να μη μειώνεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

2016

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 40.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή