Συνόψεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2005

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 14.

2015

 • 21/12/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε Τεχνολόγο- Ακτινολόγο, λόγω προβλήματος υγείας επαγγελματικής αιτιολογίας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά τεχνολόγου ακτινολόγου που απασχολούνταν σε Ακτινολογικό Τμήμα κρατικού νοσοκομείου, η οποία είχε αιτηθεί τη μετακίνησή της σε άλλη θέση συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς της λόγω προβλήματος υγείας επαγγελματικής αιτιολογίας. Η Αρχή ζήτησε τη μετακίνηση της εργαζομένης ώστε να μην παρακωλύεται η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή της στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, η αναφερόμενη τοποθετήθηκε στο Τμήμα Αξονικού Τομογράφου.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 22/10/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Βελτίωση οδηγίας για διαδικασία χορήγησης επιδόματος ασθενείας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε καταγγελία ασφαλισμένου στο ΤΑΠΤΓΑΕ (τομέας ασθένειας προσωπικού τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν εξπρές), ως προς την διαδικασία που ακολουθούσε το Ταμείο για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας και επιδόματος ασθένειας στους ασφαλισμένους. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου η οδηγία αντικαταστάθηκε με νέα, η οποία αίρει τα εμπόδια που υπήρχαν, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη πρόσβαση στο δικαίωμα του επιδόματος ασθένειας σε όσους το δικαιούνται.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 07/10/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μη ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης μετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοσή της
  Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από πολίτη, ιδιοκτήτη οικοδομοτεχνικού έργου, ο οποίος ζητούσε την παρέμβαση της Αρχής διαμαρτυρόμενος για την μετά από 7 περίπου έτη, ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης που τον αφορούσε. Η Αρχή υποστήριξε ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να ανακαλεί διοικητικές πράξεις της, ακόμα και εάν αυτές κρίθηκαν με εσφαλμένη νομική βάση, εφόσον έχει παρέλθει ο εύλογος χρόνος της πενταετίας από την έκδοση τους και έχουν γεννηθεί δικαιώματα σε καλόπιστο διοικούμενο. Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 29/09/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής
  Πρόταση για τροποποίηση διατάξεων, έτσι ώστε οι δικαιούχοι σύνταξης από το δημόσιο να μην κινδυνεύουν να απολέσουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω παραγραφής του
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 13/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μη ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από δικαστική ακύρωση απολύσεων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές πολιτών σχετικά με την ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από τη δικαστική αναγνώριση της ακυρότητας των απολύσεων των δικαιούχων ανέργων. Η ανάκληση των αποφάσεων αυτών θα είχε ως συνέπεια την ανατροπή θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων, ενώ ο ΟΑΕΔ προέβη και στον καταλογισμό των ποσών που αντιστοιχούσαν στην τακτική επιδότηση ανεργίας. Μετά από την παρέμβαση της Αρχής, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έκανε δεκτές τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 14.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή