Συνόψεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2005

Αποτελέσματα 16 έως 20 από 122.

2018

 • 05/03/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Οικογενειακά επιδόματα-Αποδοχή προτάσεων Συνηγόρου του Πολίτη
  Από το 2013 που εφαρμόσθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο χορήγησης οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την αδυναμία της μητέρας που βρίσκεται σε γάμο να ζητήσει η ίδια το επίδομα τέκνων. Στις 10/2/2016 και μετά από συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΟΓΑ, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικό έγγραφο και η πρόταση της Αρχής για τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. Στο έγγραφο αυτό τονιζόταν ότι αφού δικαιούχος των οικογενειακών επιδομάτων είναι το ίδιο το παιδί πρέπει να ελέγχεται στο πρόσωπο και των δύο γονέων η συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου. Επίσης, ότι η νομοθεσία για τα οικογενειακά επιδόματα εισάγει άνιση μεταχείριση σε βάρος της μητέρας, και ιδίως του παιδιού ανάλογα με το είδος της οικογένειας. Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη ήταν, ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε Δήλωση της Φορολογίας Εισοδήματος (πατέρας) δεν πληροί τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για τη χορήγηση και καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, να ελέγχεται εάν αυτές πληρούνται στο πρόσωπο του έτερου γονέα (μητέρα). Με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας για τα οικογενειακά επιδόματα (άρθρο 214 του ν. 4512/2018 και ΥΑ Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018) έγινε αποδεκτή η πρόταση της Αρχής και -εκτός από τη μείωση της διάρκειας διαμονής στη χώρα από δεκαετία σε πενταετία-προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση που ο φορολογικά υπόχρεος (πατέρας) δεν έχει πενταετή διαμονή να ελέγχεται η ως άνω προϋπόθεση στο πρόσωπο της μητέρας. Επίσης έγινε αποδεκτό και το αίτημα της Αρχής για νομοθετική πρόβλεψη δυνατότητας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σε περίπτωση που απορρίπτεται η αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος.
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
 • 31/01/2018 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καθυστέρηση στην απονομή επικουρικών συντάξεων και στην επιστροφή εισφορών λόγω μη συνεργασίας υπηρεσιών ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα ασφαλισμένων που απορρέουν από την έλλειψη συνεργασίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (π.χ. υπέρμετρη καθυστέρηση στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, αδυναμία επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, αδυναμία απλής ενημέρωσης των ασφαλισμένων σε τυπικές ερωτήσεις που τους αφορούν κ.ά.ό).
  Από τον ιστοχώρο: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

2017

Αποτελέσματα 16 έως 20 από 122.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή