Προβλήματα στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα)

Όλα | 2018 | 2017 | 2014 | 2013

2013

  • 25/11/2013 - Δελτίο Τύπου
    - Ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που απευθύνονται στον Συνήγορο, με αίτημα τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό
    Το τελευταίο διάστημα ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει λάβει πλήθος πανομοιότυπων αναφορών εκ μέρους ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ με αίτημα, μεταξύ άλλων, τη διαγραφή οφειλών τους προς τον οργανισμό για το χρονικό διάστημα που δεν έκαναν χρήση των παροχών του. Πλέον των όσων ήδη περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της 8ης Νοεμβρίου 2013, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου της αναφοράς τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη δεν είναι προϋπόθεση και δεν είναι απαραίτητος σε καμία και για καμία δικαστική ή εξωδικαστική ενέργεια, όπως εσφαλμένα ενδεχομένως τους πληροφορούν τρίτοι. Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι η υποβολή αναφοράς μπορεί να γίνει άμεσα από τον ενδιαφερόμενο πολίτη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή αμοιβή.
  • 08/11/2013 - Δελτίο Τύπου
    - Ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ για οφειλές και παροχές
    Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε μεγάλο αριθμό αναφορών και τηλεφωνικών κλήσεων από πολίτες που διαμαρτύρονταν έντονα για το υπερβολικό ύψος των εισφορών, των προστίμων και των προσαυξήσεων που επιβάλλονται σε καθυστερούμενες οφειλές από τον ΟΑΕΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι σε μεγάλο βαθμό μη λειτουργικό γι’αυτό προτίθεται να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και ταυτόχρονα να υποβάλει προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές και τροποποιήσεις διοικητικών πρακτικών.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή