Υπαγωγή στην ασφάλιση με κριτήριο την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Δικαίωμα διαγραφής από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ

Πόρισμα: Υπαγωγή στην ασφάλιση με κριτήριο την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Δικαίωμα διαγραφής από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ

Περιγραφή

Ο αναφερόμενος διαμαρτύρεται για το λόγο ότι υπέβαλλε αίτησή προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με την οποία ζητούσε να διαγραφεί από το Μητρώο, επειδή δεν ασκούσε το επάγγελμα του μηχανικού. Η αίτηση απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι από τις ισχύουσες διατάξεις προκύπτει ότι μετά τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος όλοι οι μηχανικοί της χώρας είναι υποχρεωτικά μέλη του ΤΕΕ. Επίσης, υπέβαλε αίτησή για διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι τα μέλη του ΤΕΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ. Η παραίτηση του αναφερομένου από το ΤΕΕ απέβλεπε κυρίως στην εξαίρεσή του από την κύρια ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε την άμεση αποχώρηση από το ΤΕΕ και τη διαγραφή από το μητρώο, σε κάθε δε περίπτωση να του επιτραπεί η εξαίρεση από τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς αυτό ως ασφαλιστικός φορέας οφείλει να ασφαλίζει την απασχόληση του μηχανικού και όχι την ιδιότητα. Οι ισχυρισμοί του ΤΕΕ για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος αποχώρησης - παραίτησης του αναφερόμενου, χωρίς νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι συνέπειες της διαγραφής, δεν είναι ικανοί για να περιορίσουν την άσκηση ενός συνταγματικού δικαιώματος. Ο ισχυρισμός ότι το ΤΕΕ πρόκειται να εισηγηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο "τη συνολική και υπεύθυνη νομοθετική ρύθμιση του θέματος", εναρμονίζεται πλήρως με το ενδιαφέρον του Συνηγόρου του Πολίτη για τη γενικότερη ρύθμιση του θέματος, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στη ρύθμιση του θέματος του αναφερόμενου.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες των συνεπειών της εκούσιας αποχώρησής του από το ΤΕΕ ad hoc μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται και η νέα του ασφαλιστική κάλυψη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή