Λανθασμένη υπαγωγή σε ασφαλιστικό ταμείο διπλωματούχων μηχανικών

Λανθασμένη υπαγωγή σε ασφαλιστικό ταμείο διπλωματούχων μηχανικών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε αναφορές από άνεργους μηχανικούς – μηχανολόγους, ωφελούμενους από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα για λανθασμένη υπαγωγή σε ασφαλιστικό ταμείο.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΕΤΑΑ). Ωστόσο όταν προσήλθαν στο φορέα που τους υπεδείχθη από τον ΟΑΕΔ για να παράσχουν την εργασία τους, ως ωφελούμενοι από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, κλήθηκαν να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε το μη ηθελημένο κενό της νομοθεσίας και η Διοίκηση προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 20 παρ.5 του Ν. 4255/2014), με την οποία εξαιρούνται γενικά από την ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που υπάγονται στο ΕΤΑΑ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή