Προαιρετική ασφάλιση

Όλα | 2019 | 2016 | 2015 | 2011

2015

  • 04/03/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Υπαγωγή μακροχρόνια άνεργης στην προαιρετική ασφάλιση, μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ
    Μακροχρόνια άνεργη ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να γίνει δεκτή από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η ένστασή της και να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, με καταβολή των εισφορών της από τον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκανε δεκτή την ένσταση της ασφαλισμένης και της αναγνώρισε το δικαίωμα να υπαχθεί στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή