Επέκταση του πολυτεκνικού επιδόματος, σε αλλοδαπές πολύτεκνες μητέρες, τέκνων εχόντων την ελληνική υπηκοότητα

Πόρισμα: Επέκταση του πολυτεκνικού επιδόματος, σε αλλοδαπές πολύτεκνες μητέρες, τέκνων εχόντων την ελληνική υπηκοότητα

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορές που αφορούν την επέκταση της καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος, σε αλλοδαπές πολύτεκνες, μητέρες με τέκνα, τα οποία έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
Από τη μελέτη του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προκύπτει ότι δεν προβλέπεται η χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος ή σύνταξης στους μη έχοντες ελληνική υπηκοότητα ή μη προερχόμενους από κράτη- μέλη Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Μόνο οι ομογενείς πρόσφυγες εξαιρούνται του κανόνα.
Στο εν λόγω πόρισμα παρατίθεται αναλυτικά μια σειρά επιχειρημάτων σύμφωνα με τα οποία η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας θα πρέπει να επεκτείνεται στις περιπτώσεις των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν ένα γονέα αλλοδαπό.
Τέλος, διατυπώνεται η πρόταση να θεσπιστεί ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η αλλοδαπή πολύτεκνη μητέρα που κατοικεί νόμιμα και μόνιμα στη χώρα δικαιούται το πολυτεκνικό επίδομα του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, εφόσον τα παιδιά, που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος, έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε ως απάντηση στο πόρισμά του έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ειδικότερα της Διεύθυνση Προστασίας της Οικογένειας, στην οποία αναφέρεται ότι το θέμα πρόκειται να εξετασθεί σε επικείμενη αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας που θα ρυθμίζει θέματα πολυτέκνων οικογενειών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή