Οι αποφάσεις των Επιτροπών του Ν. 2643/1998 για πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών είναι δεσμευτικές για τους φορείς διορισμού

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Οι αποφάσεις των Επιτροπών του Ν. 2643/1998 για πρόσληψη προσώπων ειδικών κατηγοριών είναι δεσμευτικές για τους φορείς διορισμού

Περιγραφή

Πολύτεκνη, προστατευόμενη του Ν.2643/1998, κατήγγειλε στον ΣτΠ, ότι ο Ο.Α.Ε.Ε. αμφισβήτησε τη νομιμότητα της τοποθέτησής της ως εργαζόμενης σε τοπικό κατάστημα του Οργανισμού παρά το ότι η ειδική επιτροπή του Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων είχε αποφανθεί ότι διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα. Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, που υποστήριξε ότι οι αποφάσεις των επιτροπών του Ν.2643/19978 είναι δεσμευτικές για τους φορείς διορισμού, προέβη στην τοποθέτηση της πολύτεκνης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή