Μητέρες - οικογένεια - πολύτεκνοι

Όλα | 2018 | 2016 | 2012 | 2010 | 2009 | 2005 | 2004 | 2003

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 12.

2010

2009

  • 03/04/2009 - Έγγραφο
    - Εφαρμογή του Ν. 2643/1998 / διακρίσεις λόγω ηλικίας
    Ο ΣτΠ επεσήμανε προς το ΥΠ.Δ.Δ.Α.Δ. αφενός ότι οι τοποθετήσεις που πραγματοποιούν οι Επιτροπές του Ν. 2643/1998 είναι υποχρεωτικές για τους φορείς του Δημοσίου και αφετέρου ότι το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για την πρόσληψη προσωπικού φύλαξης σε καταστήματα κράτησης παραβιάζει τον Ν. 3304/2005. Τελικώς, το ΥΠ.Δ.Δ.Α.Δ. έκανε δεκτή αντίθετη προς τις απόψεις του ΣτΠ γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.

2005

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 12.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή