Βοήθημα τοκετού σε άγαμες ανήλικες κόρες έμμεσα ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Βοήθημα τοκετού σε άγαμες ανήλικες κόρες έμμεσα ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Περιγραφή

Ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαμαρτυρήθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, επειδή η άγαμη ανήλικη κόρη του, ασφαλισμένη ως μέλος οικογένειας, δεν έλαβε βοήθημα τοκετού. Το αίτημα του πατέρα απορρίφθηκε όπως και η ένσταση, με την αιτιολογία ότι η χορήγηση του βοηθήματος τοκετού προβλέπεται μόνο για συζύγους και όχι για τα παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων που ασφαλίζονται στο ίδρυμα ως μέλη οικογένειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να τροποποιηθεί η διάταξη, ώστε το βοήθημα τοκετού να χορηγείται και σε άγαμες ανήλικες κόρες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η τροποποίηση ήταν απαραίτητη για τους εξής λόγους: (α) η ιατρική-μαιευτική περίθαλψη που παρέχει το ίδρυμα πρέπει να έχει ενιαίο χαρακτήρα, (β) ο ρόλος του βοηθήματος τοκετού είναι να αντισταθμίζει τις παροχές ασθενείας, (γ) η διαφοροποίηση της κατηγορίας των άγαμων ανήλικων θυγατέρων δεν δικαιολογείται, και (δ) πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα όλοι οι έμμεσα ασφαλισμένοι που παρουσιάζουν ουσιώδη ομοιότητα σε ανάγκες και βαθμό εξάρτησης από τον ασφαλισμένο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή