Καταβολή ειδικού επιπλέον βοηθήματος στους απολυθέντες μισθωτούς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Πόρισμα: Καταβολή ειδικού επιπλέον βοηθήματος στους απολυθέντες μισθωτούς της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. (άρθ 23, παρ. 8, του ν.3526/2007)

Περιγραφή

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) δεν κατέβαλε στους μισθωτούς που απολύθηκαν το 2006 από τη «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας το επιπλέον βοήθημα, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του ν. 3526/2007, με την αιτιολογία της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πίστωσης της σχετικής δαπάνης από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, υποδεικνύοντας ως συνυπεύθυνο το ΓΛΚ. Το ΓΛΚ ισχυρίστηκε ότι η σχετική δαπάνη θα έπρεπε να καλυφθεί από την αυξημένη -σε σχέση με το προηγούμενο έτος- επιχορήγηση του ΟΑΕΔ από τον προϋπολογισμό. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η μη καταβολή στους ανέργους δικαιούχους του επιπλέον βοηθήματος συνιστά εκ μέρους της Διοίκησης παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενέργειας, η οποία δεν αναιρείται με την αόριστη αιτιολογία περί μη πίστωσης της σχετικής δαπάνης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή