Επιδόματα

Όλα | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2000

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 18.

2021

2017

 • 06/02/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας σε πρώην εργαζόμενο πτωχεύσασας επιχείρησης
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορά πρώην εργαζομένου σε πτωχεύσασα επιχείρηση, σχετικά με την απόρριψη αιτήματός του για τη χορήγηση παροχών αφερεγγυότητας από τον ΟΑΕΔ. Το αίτημα απορρίφθηκε με την αιτιολογία της παρέλευσης χρόνου πέραν του εξαμήνου από την δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης. Κατά την άποψη του ΟΑΕΔ, αφετηρία της προθεσμίας είναι η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και όχι η δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

2016

 • 08/08/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Καταλογισμός στο διπλάσιο καταβληθέντος ποσού ΕΚΑΣ
  Παρακράτηση στο διπλάσιο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ που χορηγήθηκαν χωρίς προηγούμενη αίτηση του ασφαλισμένου ή δεν τεκμαίρεται δόλος.
 • 09/03/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Bοήθημα ανεργίας ελευθέρων επαγγελματιών
  Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε πόρισμα σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης του βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Σε αυτό διατύπωσε επισημάνσεις σχετικά με τις εισοδηματικές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με την ασφαλιστική φύση της παροχής, καθώς και με την απουσία κανόνων διαδοχικής ασφάλισης. Επεσήμανε επίσης ότι η, μέχρι σήμερα, παράλειψη της διοίκησης να ασκήσει την κανονιστική της αρμοδιότητα και να εκδώσει την απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. είναι αντίθετη στο νόμο και ζήτησε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη γνωμοδοτική διαδικασία ώστε να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν η σχετική Υ.Α.

2015

 • 13/05/2015 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μη ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από δικαστική ακύρωση απολύσεων
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές πολιτών σχετικά με την ανάκληση αποφάσεων παροχών ανεργίας μετά από τη δικαστική αναγνώριση της ακυρότητας των απολύσεων των δικαιούχων ανέργων. Η ανάκληση των αποφάσεων αυτών θα είχε ως συνέπεια την ανατροπή θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων, ενώ ο ΟΑΕΔ προέβη και στον καταλογισμό των ποσών που αντιστοιχούσαν στην τακτική επιδότηση ανεργίας. Μετά από την παρέμβαση της Αρχής, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έκανε δεκτές τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων.

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 18.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή