Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Υπαγωγή στην ασφάλιση των εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σχετικά με την υπαγωγή τους στην ασφάλιση. Ήδη από το 2012, η Αρχή είχε εξετάσει το ζήτημα της υπαγωγής των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην ασφάλιση, επ’ αφορμή αναφορών που είχαν υποβάλει εκπαιδευτικοί των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Και για τις δύο κατηγορίες εργαζομένων τίθεται το ζήτημα του χαρακτηρισμού των συμβάσεών τους, ως συμβάσεων έργου ή ως συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, καθώς και το άμεσα συνδεόμενο ζήτημα της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ή του ΙΚΑ. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε υποστηρίξει ότι οι συνθήκες εργασίας των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών είναι παρόμοιες με αυτές που συναντώνται στις περιπτώσεις μίσθωσης εργασίας και συνεπώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν θα πρέπει να ασφαλίζονται στον Ο.Α.Ε.Ε. Είχε επίσης επισημάνει ότι η εν λόγω κατηγορία εργαζομένων επιβαρύνεται με υψηλά ποσά ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα η απασχόληση αυτή να καθίσταται ασύμφορη, καθώς πρόκειται για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι λαμβάνουν χαμηλές αποδοχές».

Με το άρθρο 31 του ν. 4186/2013 ορίσθηκε ρητά ότι οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Από την ασφάλιση του ΙΚΑ εξαιρούνται μόνο όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται λόγω ιδιότητας στην κύρια ασφάλιση άλλου φορέα και όσοι παρέχουν την εργασία τους αυτή ως συγκύριο επάγγελμα. Ο νομοθέτης, αποδεχόμενος σχετική πρόταση της Αρχής, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής ώστε να συμπεριληφθούν και οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο στα Σ.Δ.Ε., με το άρθρο 46 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α/69/02-07-2015).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή