Αεροπορική μεταφορά ατόμων με αναπηρία

Πόρισμα: Αεροπορική μεταφορά ατόμων με αναπηρία

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε την αναφορά ατόμου με μειωμένη κινητικότητα που θέλησε να ταξιδέψει με την Ο.Α. από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα αλλά ενημερώθηκε ότι η έκδοση του εισιτηρίου ήταν δυνατή εφόσον θα ταξίδευε με συνοδό. Από τη διεξαχθείσα έρευνα εξήχθη το συμπέρασμα ότι η Ο.Α. δεν εφαρμόζει το σύγχρονο πλαίσιο προστασίας των ΑΜΕΑ. Συνεπώς, προτάθηκε στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών η λήψη μέτρων ώστε η διάδοχος εταιρεία (Ολυμπιακές Αερογραμμές) να εφαρμόζει το ισχύον πλαίσιο για τη μεταφορά των ατόμων αυτών. Επίσης, προτάθηκε να επισημανθούν σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες οι σχετικές υποχρεώσεις τους (νομικού ή όχι χαρακτήρα) για το σεβασμό των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ και τη λήψη μέτρων για την διευκόλυνσή τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή