Προβλήματα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την απασχόληση των πολιτών με ειδικές ανάγκες (Ν. 23643/1998)

Πόρισμα: Προβλήματα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την απασχόληση των πολιτών με ειδικές ανάγκες (Ν. 23643/1998)

Περιγραφή

Το παρόν πόρισμα βασίζεται στη διερεύνηση μιας σειράς αναφορών που υποβλήθηκαν από πολίτες με αναπηρία, καθώς και από ζητήματα που αναδείχθηκαν από τη διαμεσολάβηση της Αρχής με τις αρμόδιες Υπηρεσίες σχετικά με ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία της συγκεκριμένης ομάδας. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται με την εφαρμογή του Ν. 2643/1998, καθώς και με τις προϋποθέσεις χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων. Το πόρισμα καταλήγει σε προτάσεις αλλαγής του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή