Δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998 ΑΜΕΑ που παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Πόρισμα: Δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998 ατόμων με αναπηρία που παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Περιγραφή

Προστατευόμενη του Ν. 2643/1998 ζήτησε το 2002 υποχρεωτική τοποθέτηση σε θέση εργασίας ως άτομο με αναπηρία ενώ είχε ήδη ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης, ακολουθώντας συστάσεις υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ.. Εντούτοις, αποκλείστηκε της διαδικασίας τοποθετήσεων επειδή θεωρήθηκε ότι δεν ήταν άνεργη. Ο ΣτΠ επεσήμανε ότι η υπαγωγή στον Ν. 2643/1998 δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και ότι δεν θα πρέπει να παραβιάζεται η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Οι προτάσεις του ΣτΠ δεν έγιναν δεκτές, ωστόσο πλέον το θέμα ρυθμίζεται με το άρθρο 8 του ν. 3174/2003, το οποίο επιτρέπει ρητά την υπαγωγή στον Ν. 2643/1998 ΑμεΑ που συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή