Προβλήματα στη διαδικασία προσλήψεων και διορισμών ΑΜΕΑ από τον ΟΑΕΔ κατ' εφαρμογή του Ν. 2643/1998

Πόρισμα: Η αδυναμία προσκόμισης υπεύθυνων δηλώσεων λοιπών προστατευόμενων μελών της οικογενείας ως λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία του Ν. 2643/1998

Περιγραφή

Με το παρόν πόρισμα ο Συνήγορος του Πολίτη αναδεικνύει τα προβλήματα που ανακύπτουν στη διαδικασία προσλήψεων και διορισμών ατόμων ειδικών κατηγοριών από τον ΟΑΕΔ κατ' εφαρμογή του Ν. 2643/1998. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες αυτές διαμαρτύρονται για τον μηδενισμό των αιτήσεών τους, με τη δικαιολογία εκ μέρους της υπηρεσίας ότι δεν προσκόμισαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και υπεύθυνες δηλώσεις των υπόλοιπων προστατευόμενων μελών της οικογένειας, γονέων ή/και συζύγων, ότι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα για υποχρεωτική τοποθέτηση σε θέση εργασίας στο παρελθόν και ότι παραιτούνται για το μέλλον. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι οι ισχυρισμοί της Διοίκησης περί υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης προκύπτουν από την αδυναμία του Ο.Α.Ε.Δ, λόγω έλλειψης σχετικού αρχείου, να εξακριβώσει αν τα συγκεκριμένα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων έχουν κάνει χρήση του εν λόγω δικαιώματος για διορισμό στο παρελθόν.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή