Αυτεπάγγελτη Έρευνα στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»

Πόρισμα: Αυτεπάγγελτη Έρευνα στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας διερευνήθηκαν και διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, σοβαρά προβλήματα από άποψη συνθηκών υγιεινής, σίτισης, ιατρικής περίθαλψης, επάρκειας και εξειδίκευσης προσωπικού, καταλληλότητας της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, ύπαρξης απαραίτητου για τη φροντίδα των τροφίμων εξοπλισμού, νομιμότητας εισαγωγής ασθενών, σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των τροφίμων και γενικά ως προς τη διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος.

Με στόχο τη συνεισφορά στη βελτίωση της λειτουργίας του Ιδρύματος, των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας των παρεχομένων προς τους τροφίμους υπηρεσιών εκ μέρους του Ιδρύματος, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε σειρά σχετικών προτάσεων, την υλοποίηση των οποίων παρακολούθησε με την πραγματοποίηση επισκέψεων στο Ίδρυμα.
 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή