Καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτογράφησης που κατατέθηκαν προ της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3838/2010

Καθυστέρηση διεκπεραίωσης αιτημάτων πολιτογράφησης που κατατέθηκαν προ της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3838/2010

Η πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων πολιτογράφησης με αυστηρή τήρηση της σειράς προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν έγινε δεκτή από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή